LinqetINFO:

  • Në linqe mund të shfaqen reklama, pra nëse hapen faqe tjera, atëherë kthehuni dhe provoni përsëri linkun.
  • Tek 'LINK 1' dhe 'LINK 7' mund t'i shiqoni ndeshjet edhe në telefonin tuaj, por nganjëherë ndodhë që nuk transmetohet ndeshja që kërkoni.
(Së shpejti do shtohen linqe tjera)
Nëse keni diçka të paqartë, na shkruani më poshtë: